ANBI instelling

ANBI instelling

ANBI
Hospice Duurstede is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

Hieronder de gegevens die openbaar moeten worden gemaakt om aan de voorwaarden van de belastingdienst te voldoen om deze status te mogen voeren.

  • Algemene gegevens ANBI
  • Jaarverslagen
  • Financiele Verantwoording

Naam
Stichting Hospice Duurstede

Kamer van Koophandel nummer
30280086

Contactgegevens en Bestuurssamenstelling
Deze staan apart vermeld op de website: Bestuur.

Beleidsplan
Zie hieronder voor het beleidsplan 2023 - 2026:
Beleidsplan

Beloningsbeleid
Met uitzondering van de twee coördinatoren heeft Stichting Hospice Duurstede geen medewerkers in loondienst en worden alle werkzaamheden verricht door vrijwilligers. In voorkomende gevallen kan het bestuur besluiten vrijwilligers vergoedingen te verstrekken.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het exploiteren van een kleinschalig hospice in de gemeente Wijk bij Duurstede en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De hospice is bestemd voor de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede, hun ouders, kinderen, broers en/of zusters of inwoners uit de regio.

Jaarverslagen

Zie hieronder de jaarverslagen met de uitgevoerde activiteiten:

Financiële Verantwoording

Zie hieronder voor de Financiële Verantwoordingen:

Contact

Hospice Duurstede
Karel de Grotestraat 53
3962 CK Wijk bij Duurstede

T: 0343-769120
E: secretariaat@hospiceduurstede.nl

Aangesloten bij VPTZ Nederland

VPTZ logo groot

Sluiten