Aanmelden

Aanmelden

Aanmelding

Om voor opname in aanmerking te komen, is een zogenaamde PTZ-verklaring vereist. PTZ staat voor Palliatieve Terminale Zorg. Deze verklaring wordt afgegeven door de huisarts of behandelend medisch specialist.

Na een aanmelding wordt er met de coördinator, de arts en thuiszorginstantie gekeken of de zorg geboden kan worden die nodig en wenselijk is. Is dit allemaal in orde dan worden er afspraken gemaakt over opname en/of eventuele plaatsing op de wachtlijst.

De gast en zijn naasten ontvangen informatie over het verblijf en de service die verleend wordt. Ook is een kennismakingsbezoek altijd mogelijk.

Kosten

De hospice wordt bekostigd door subsidies van de Rijksoverheid, eigen bijdragen van gasten, giften en donaties.
De zorgkosten van de Thuiszorgorganisaties worden vergoed  door de Zorgverzekeraars en de WMO. Mogelijk is hiervoor wel een eigen bijdrage van de gast verschuldigd.

Voor de verblijfkosten vraagt de hospice een dagvergoeding van € 40,-. Indien dit bezwaarlijk is, mag dit geen drempel zijn voor opname en wordt in samenspraak naar een oplossing gezocht. Controleer uw polisvoorwaarden of uw zorgkostenverzekeraar deze kosten (deels) vergoed.

Contact

Hospice Duurstede
Karel de Grotestraat 53
3962 CK Wijk bij Duurstede

T: 0343-769120
E: secretariaat@hospiceduurstede.nl

Aangesloten bij VPTZ Nederland

VPTZ logo groot

Sluiten