Nieuwsbrief mei 2023

Viering lustrum 10 jaar Hospice Duurstede

In het Ewout en Elisabeth huis vierden vrijwilligers recent het 2e lustrum van Hospice Duurstede met een rijkelijk diner. Dit was door de Kookhalzen bereid. Deze Wijkse vriendenkookgroep kreeg de welwillende medewerking van Vernooy Catering, het E&E gasthuis, Fortune koffie en de GO group Audiovisueel. Til en Dien trapten de avond verrassend af.

Het komische Wijkse duo zette de onderstaande 19 vrijwilligers in het zonnetje omdat zij al vanaf het begin in 2013 betrokken zijn. Uit handen van Jaap Remme kregen deze vrijwilligers een mooi vormgegeven bronzen roosje als blijk van waardering.

Hans Bakkum, Ria Beijer, Paula Bodok, Hettie Brouwer, Monique Denters, Magda van Dijk, Erna & Rik de Gier, Marlies Kester, Ridian Kootstra, Dries Kruithof, Hennie Lammertink, Irina Nijhoff, Hennie Penninkx, Wil Schramowski, Irene Smit, Marga Staakman, Bep van Wieringen, Maureen Brouwer.

Daarna was het aan de Kookhalzen en hun partners die de maaltijden uitserveerden.

Voorzitter Jaap Remme blikte kort terug. De eerste stappen werden gezet in 2008. Daarna duurde het nog tot 2013 dat de hospice in het E&E-gasthuis werd geopend. Die ruimte met 2 kamers bleek al gauw beperkt. Na een zorgvuldige zoektocht werd nieuwe behuizing gevonden in de voormalige huisartsenpraktijk aan de Karel de Grotestraat.

Voorzitter Remme: “Het klinkt raar, maar Hospice Duurstede was een schot in de roos en voorzag in een grote behoefte. Met 67 vrijwilligers, ongeveer 30 gasten per jaar en ondersteuning door thuiszorgorganisaties en mensen van diverse disciplines, hebben wij met elkaar een fantastische organisatie opgezet. Daar kunnen en mogen wij trots op zijn met elkaar”, sprak hij tot de vrijwilligers.

Trots is hij ook op de Wijkse samenleving. Wijkse verenigingen en bedrijfsleven zijn al die jaren gul gebleken, waardoor mede de hospice de aandacht kan geven aan mensen die thuis niet kunnen sterven.

Vrijwilligers van het eerste uur zijn nog steeds gemotiveerd

Voor onze column rond het tienjarige jubileum van onze hospice leek het ons leuk om de vrijwilligers van het eerste uur aan u voor te stellen:

Hennie Lammertink, Hennie Penninx, Ria Beijer, Paula Bodok, Hettie Brouwer, Marlies Kester, Monique Denters, Magda van Dijk, Marga Staakman, Hans Bakkum, Erna de Gier, Rik de Gier, Dries Kruithof, Ridian Kootstra, Irina Nijhof, Wil Schramowski, Ireen Smit, Bep van Wieringen, Maureen Brouwer.

Veel vrijwilligers wisselen na vier of vijf jaar van vrijwilligerswerk. In onze vrijwilligersgroep van rond de zestig mensen zijn deze negentien vrijwilligers dus nog steeds actief. Dat blijkt een unicum te zijn, naar wij hebben vernomen. Wij zijn benieuwd naar hun ervaringen en inspiratie om dit vrijwilligerswerk al zo lang te doen. Ieder heeft daarvoor haar of zijn reden om op deze manier verbonden te blijven met onze hospice.

We hebben deze jubilerende vrijwilligers de simpele vraag voor gelegd: Wat is de reden, dat je al zo lang vrijwilliger bent bij onze hospice?

Niemand was verplicht tot antwoorden, maar een aantal van hen deed het wel. Lees de uitgebreide reacties op de website.

Introductietraining voor vrijwilligers

Kennis actueel houden is belangrijk voor elk vak. Dus ook voor het vak van de vrijwilliger in een hospice. Vanaf de start van Hospice Duurstede verzorgden Conny van Tol en Ilse van Leeuwen de training van nieuwe vrijwilligers. Maar beiden zijn enige tijd geleden gestopt. Omdat er nu binnen onze organisatie geen specifieke deskundigheid beschikbaar is, wordt training gegeven door Hester Filius uit Amerongen.

Hester is een ervaren trainster en studeerde onder andere ‘Verlies, Rouw- en Stervensbegeleiding aan de academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Daarnaast volgde zij verschillende trainingen aan de VPTZ Academie. Ook was zij enkele jaren vrijwilliger in een Hospice.

Brede kijk
Over de training zegt zij: “Je ontwikkelt een bredere kijk op de palliatieve terminale zorg en je eigen drijfveren daarin. Daarnaast leer je welke grondhouding in deze van belang is. Elke vrijwilliger onderzoekt de eigen persoonlijke uitdagingen daarin. Dat geeft ze zicht op de eigen aandachtspunten in het werk rond verlies en afscheid.”

Enthousiast
Tweede coördinator Rebecca Tessels volgde met een aantal nieuwe vrijwilligers de training en is enthousiast. “In de training is veel aandacht voor normen en waarden. Die van jezelf én die van onze gasten. Het helpt je om de verschillen te zien en om ze te respecteren. Daarnaast oefenden we in groepjes verschillende gesprekstechnieken. Vooral in het stellen van open vragen. Dat is dé vraag waarmee je een gesprek op gang kunt brengen. In de praktijk merkte ik dat dit best nog wel lastig is.”

Goede groepsdynamiek
Rebecca is enthousiast over trainer Hester en haar interactieve aanpak. “Dat komt de groepsdynamiek ten goede. Er was ruimte om je persoonlijke motivatie te benoemen waarom je vrijwilliger bent geworden. Over wat je zelf hebt meegemaakt. Maar ook om andere ervaringen en ideeën te delen. Hierdoor kwamen mooie gesprekken op gang. De groep werd hierdoor tijdens de training in een korte periode steeds hechter.”

De introductietraining training bestaat uit 4 dagdelen en wordt op twee dagen gegeven.

Opbrengst Emballage-actie Albert Heijn in maart

De emballage-actie bij de Albert Heijn aan de Steenstraat was de Hospice in de maand maart weer gunstig gestemd.
Maar liefst € 345,35 aan statiegeld doneerde het winkelende publiek. Dank aan hen en dank aan de Albert Heijn die dit mogelijk maakt!

fles donatie

Voor een aantal mensen blijkt het soms even wennen om de oranjeknop te vinden waarmee het statiegeld nu digitaal gedoneerd kan worden. Zij missen de emballagepaal voor de papieren bonnetjes. Daarom een foto van het scherm met de oranjeknop voor de donatie! Een mooie besparing op de papieren bonnetjes en deze hoeven ook niet allemaal meer apart geteld te worden!

Rectificatie

In de vorige nieuwsbrief stond in het verslag van de kerstbijeenkomst dat Ben Dik, die vorig jaar is overleden, penningmeester is geweest van Hospice Duurstede. Maar Ben Dik is binnen het bestuur secretaris geweest.