Nieuwsbrief augustus 2023

Dorestat-1 vaart uit met vrijwilligers

Het 10-jarig jubileum van Hospice Duurstede werd tot nu toe gemarkeerd met een diner en een boottocht met het Vinkingschip Dorestat-1. Vele vrijwilligers maakten gebruik van deze laatste optie (van de eerste trouwens ook). Vrijwilligers Fransje en Jos schreven een verslag over hun vaartocht. Hun ervaringen combineren we in dit artikel.

Fransje: “Nadat we in maart een heerlijk en gezellig jubileum-diner met elkaar hebben gehad, nu ook nog een tochtje met het Vikingschip. Wij waren de laatste groep vrijwilligsters die met schipper en collega vrijwilliger Kees mochten meevaren. Het werd een prachtige tocht met… wind mee!”

IMG_0061

Stenen in het ruim
Kees is nauw betrokken geweest bij de bouw van het schip en vertelde enthousiast over de bouw en de geschiedenis van dit nauwkeurig nagebouwde schip. Zoals bijvoorbeeld over het ruim, dat vol ligt met stenen als balast voor de stabiliteit van het schip. Ook heel apart is het zeilen met een vierkant zeil. Heel anders dan nu. Rare jongens die Vikingen.

IMG_0065

Eieren van Thijsse
Jos: “Vanzelfsprekend is de ingebouwde motor niet authentiek. Maar hiermee is er meer mogelijk om te varen. Op de motor voeren wij de haven uit. We staken het Amsterdam-Rijnkanaal over en kregen uitleg over de vier ‘torens’ (Eieren van Thijsse) die de kruising markeren. Die zijn na een intensieve berekening zo geplaatst, dat de kruising van de Lek en het kanaal wordt gevrijwaard van dichtslibbing. (Klik op Wikipedia voor een toelichting over deze ‘eieren’). Toen we bij de Bosscherwaard kwamen, werd het roer omgegooid en voeren we stroomopwaarts naar het eiland van Maurik. Vandaar voeren we terug naar de haven.

Wind mee
Verschillende vrijwilligers maakten gebruik van de mogelijkheid om het roer te bedienen. Fransje: “Het reilen en zeilen op deze manier vereist wel kennis en ervaring van een goede schipper en zijn bemanning. En die was in ruime mate aanwezig. Het was een prachtige tocht, met wind mee, die werd afgesloten met een drankje in de Graanschuur.”
Jos: “Ook een groot compliment aan Kees voor de mooie verhalen die hij vertelde over de Vikingen. Ze waren van origine handelslui en voeren met vracht naar onder andere Dorestad. Af en toe waren er ook rooftochten, waarbij kostbare spullen werden meegenomen en ze bovendien brand stichten.”
Fransje vult aan: “Kees en bemanning het ging TOF. En bestuur bedankt voor het aanbieden van al deze gezelligheid.”

Save the Date: 14 oktober 2023 !

Zaterdag 14 oktober, de dag van de palliatieve zorg, staan we nog een keer stil bij ons 10-jarig jubileum. We willen dit doen met onder andere vrijwilligers, vrienden van Hospice Duurstede, betrokken zorginstellingen en sponsoren.
De bijeenkomst is in de Grote Kerk met medewerking van het Wijks Vocaal en het Wijks atelier. De muziekstukken van het Wijks Vocaal en de kunstwerken van het Wijks atelier zijn thematisch afgestemd op de Hospice.

Aanvang: 15.15 uur (inloop)
Opening: 15.30 uur
Einde: 17.00 uur

Wijks atelier: van de schoonheid en de troost

De korte themacursus 'Van de schoonheid en de troost' wordt gegeven door het Wijks atelier naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van Hospice Duurstede. Naast andere kunstwerken kunnen de resultaten getoond worden tijdens de viering van dit jubileum in de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede.

Wijks atelier

De cursus wordt gegeven door Danielle Nengerman, schilder en docent schilderen en tekenen. Zij schrijft: "mijn stillevens komen voort uit een intuïtief onderzoek naar vergankelijkheid. De thema’s in de schilderijen zijn onderhevig aan de tijd. In ons dagelijks leven komen we ze tegen, raken ze aan zonder dat we ze opmerken... ze houden het leven vast en vangen het licht, vaak zonder te bewegen. Ze kunnen ons ontroeren als we ze opmerken en ons herinneren aan onze eigen voorbijgaande aard. We gaan in deze korte cursus de grenzen van de materie opzoeken en proberen de ontroering en de troost van de dingen te vinden."

Belangstellenden voor het volgen van deze cursus kunnen verdere informatie over kosten, data en dergelijke vinden op de website van het Wijks atelier.

In gesprek met onze scheidende voorzitter Jaap Remme.

In een van onze vorige interviews hebben we onze penningmeester Cor van Echtelt bevraagd.
Onze bestuursleden werken voor onze vrijwilligers op afstand. Maar zorgen wel voor de mogelijkheden om ons vrijwilligerswerk goed te kunnen doen.
Deze bestuursleden hebben hun sporen voor onze hospice verdiend. Zolang we vrijwilliger zijn (Loes sinds mei 2016 en Jos sinds juni 2013) hebben we deze twee bestuursleden leren kennen als bevlogen bestuurders.

Vandaar zijn we blij, dat we nu in de gelegenheid zijn om de huidige voorzitter Jaap Remme te kunnen interviewen. We zijn benieuwd naar hoe en wanneer Jaap voorzitter is geworden. We starten ons interview met de volgende vraag:

Had jouw werk raakvlakken met je interesse voor een hospice?
“Mijn hele werkzame leven van 1975 tot 2011 ben ik advocaat geweest. Ik was werkzaam op een Utrechts kantoor. Mijn specialiteit had te maken met gezondheidsrecht. De wetgeving hieromtrent was en is mij erg bekend. Vele malen heb ik te maken gehad met het medisch tuchtcollege. Ik heb veel zorginstellingen begeleid met de problemen, waar ze mee te maken hadden: bijvoorbeeld familieleden, die een klacht hebben ingediend bij een zorginstelling.”

Je bent in 2011 gestopt. Had je niet liever nog langer dit werk willen doen?
“Na zoveel jaren op hetzelfde kantoor in Utrecht met veelal dezelfde collega’s te werken, leek het me goed te gaan stoppen. Toen ik mijn lidmaatschap van mijn advocatenkantoor beëindigde, had ik eigenlijk direct spijt. Voor mijn gevoel ben ik te vroeg gestopt. Ik miste – zeker in het begin – dit boeiende werk.”

Al sinds 2011 heb je je ruimhartig gestort in het vrijwilligerswerk. “Ik wilde graag iets terug doen voor de gemeenschap en met name in de zorg. Voor de hospice hebben ze me snel weten te vinden.
Er werd in 2010 door een groep mensen te weten onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om in Wijk bij Duurstede een hospice te starten. Dat waren Wil Schramowski, Wil van Dam, Annelies Huffmeijer, Jan Oechies en Conny van Tol. In 2011 werd de stichting Hospice Duurstede opgericht, waar Ben Dik als secretaris, Cor van Echtelt als penningmeester en ik als voorzitter het dagelijks bestuur vormden.”

We ontdekten, dat je in die tijd ook met de start van de Voedselbank druk in de weer was. Het diepe gat van pensionado was aardig opgevuld, zo denken we.
“Voor de Voedselbank ben ik ook gevraagd als voorzitter. Daar ben ik ook druk bezig geweest met de opzet ervan. Ik heb twee termijnen als voorzitter van het bestuur volgemaakt. Dat was inderdaad een drukke, maar wel erg interessante tijd.

Om het starten van een hospice hier ter plaatse te kunnen realiseren moest er nog veel water door de Rijn stromen. Veelal met enige tegenstroom: de toenmalige Wijkse artsen stonden niet te trappelen (en kijk nu eens!) en de reeds bestaande hospices in de regio zagen er ook niet het voordeel van in. Ze waren bang voor concurrentie, wat achteraf zeker niet het geval is geweest.

De VPTZ (koepelorganisatie voor organisaties in de palliatieve terminale zorg door vrijwilligers) in Bunnik was ook bepaald niet enthousiast.
We stonden voor veel praktische vragen: waar kunnen we een plek in Wijk vinden, op hoeveel gasten per jaar moeten we rekenen: tien? Hoeveel vrijwilligers hebben we nodig? Coördinatoren moesten het ook zonder vergoeding of salaris doen. Geld hiervoor was er toen nog niet. Hoe gaan we fondsen en sponsoren vinden voor de nodige financiële middelen. Kortom: we moesten wel wat vragen zien op te lossen.”

Naar ons idee waren er toen meer vragen dan antwoorden. Jullie hebben het toch voor elkaar weten te krijgen. 
“We hebben vele instanties bezocht. Dankzij vele gesprekken met Jan Burger (de helaas  te vroeg overleden wethouder die veel voor ons heeft gedaan) konden we gebruik gaan maken van twee appartementen bestemd voor ouderenzorg, vlakbij bij het E&E Gasthuis. In 2012 hebben we een oproep gedaan voor vrijwilligers. Daar werd zeer goed op gereageerd. Er ontstond ze een behoorlijke groep vrijwilligers.

We hebben in eerste instantie met vier en uiteindelijk met twee coördinatoren, Maureen Brouwer en Marijke Leeflang, de start kunnen maken. Na de opleiding van de vrijwilligers konden we op 1 maart 2013 echt van start gaan.”

Jullie vormen een vrijwilligersbestuur, dat afstand tot de werkvloer houdt. Eigenlijk komen we jullie slechts een enkele maal per jaar tegen bijvoorbeeld bij de eindejaarsborrel.
“We houden als bestuur wel degelijk de vinger aan de pols, maar willen niet in de weg lopen. Alle relevante zaken die spelen worden met het bestuur besproken. Met Maureen hebben we eens in de vier of vijf weken een vergadering over de stand van zaken in het hospice. Zo blijven we goed op de hoogte van het wel en wee in onze hospice.”

Inmiddels hebben we nu een nieuw onderkomen in de Karel de Grotestraat. Was de eerste behuizing niet goed genoeg?
“Jullie (de vrijwilligers) hebben je daar wel moeten behelpen. Een eigen ruimte was er voor jullie niet en om toch in de keuken ruimte te maken voor de vrijwilligers, moest er een muur in een gastenkamer worden geplaatst. Maureen had ook maar een kleine ruimte tot haar beschikking. We waren als bestuur al lang bezig met het zoeken naar een nieuwe en wat ruimere huisvesting. Ook hier kregen we de wind in de zeilen. Een gebouw dat op dat tijdstip eigendom was van Viveste en waarin voorheen een huisartsenpraktijk was gevestigd kwam leeg. Dat hebben we kunnen betrekken – na een forse verbouwing – dankzij de Willem van Abcoude Stichting, die dit pand kocht. Zij bekostigde ook de verbouwing en verhuurt het aan ons voor een betaalbare prijs.”

Uiteraard zijn we benieuwd hoe Jaap dit nieuwe onderkomen en de sfeer daarin ervaart.
“Het is een prachtig energie neutraal gebouw met vier gastenkamers, waarvan een kamer geschikt is voor respijtzorg. Wat ik ervaar, is dat de onderlinge sfeer zeer goed is. We zijn als bestuur erg blij met ongeveer 65 vrijwilligers. Maureen is in de loop van de tijd op de loonlijst gekomen. Het werd ook wel tijd daarvoor gezien haar inzet en werkdruk. Intussen is Rebecca Tessels ook voor een aantal uren benoemd als tweede coördinator. Daar zijn we heel blij mee.”

Als we zo met je in een interessant gesprek zijn, vragen we ons af, waarom Cor en jij gaan stoppen in november a.s. jullie zijn beiden nog zo enorm enthousiast.
“In de statuten staat, dat we maximaal drie keer vier jaar mogen aanblijven. Helaas is Ben Dik ons ruim een jaar geleden ontvallen. Hij heeft veel werk verzet voor de hospice. Lena Kolff heeft het secretariaat overgenomen. Zij hoeft gelukkig nog niet te stoppen in tegenstelling tot Michette Palmen, arts ouderengeneeskunde. Michette is de vraagbaak voor onze coördinatoren.”

Mogen we weten wie Cor, Michette en jou gaan opvolgen?
“Volgens mij zijn de namen al uitgelekt. Ik ben blij, dat onze opvolgers in een goede en prettige organisatie kunnen gaan starten.
Oud ziekenhuisbestuurder Chiel Huffmeijer neemt mijn taak over, belasting consulent Harko de Vlaming wordt de nieuwe penningmeester en huisarts Adri de Heij neemt de functie van Michette over.”

Nog even terugkomend op de financiën. Zijn er veel sponsoren?
”Onze inkomsten zijn voor een deel  afhankelijk van acties en sponsoren. Niet te vergeten zijn er ook de Vrienden van Hospice Duurstede. Die zijn ook heel belangrijk. Met de inkomsten kunnen we wat extra’s doen voor onze gasten én onze vrijwilligers.” In het herziene beleidsplan streven we ook naar het uitbreiden van de “Vrienden van de Hospice” naar zo'n 100 leden. (het zijn er nu ruim 60).

Wat zou jij tenslotte nog kwijt willen?
“In november moet ik terugtreden. Wel jammer, maar dan heb ik meer tijd voor andere zaken. Ik lees graag.”

Jaap we hebben je met veel plezier geïnterviewd. We hadden nog tijden over je betrokkenheid met het hospice kunnen door spreken, maar dan zou dit verslag nog vele malen langer zijn geworden.
Het ga je goed en hartelijk dank voor dit openhartige gesprek!

Loes en Jos 

Statiegeld actie Albert Heijn in de Horden

Tot eind september mag Hospice Duurstede gebruik maken van de mogelijkheid om statiegeld te doneren aan een goed doel bij de Albert Heijn in de Horden. Dankbaar dat we nu ook bij deze Albert Heijn voor een mooie periode terecht kunnen!

Beleidsplan Hospice Duurstede geactualiseerd

Een van de eisen die aan de hospice als ANBI-instelling wordt gesteld is het regelmatig actualiseren van het beleidsplan. Het bestuur van Hospice Duurstede heeft begin dit jaar samen met o.a. de coördinatoren en de communicatie-commissie gewerkt aan een nieuwe versie. Ook voor Hospice Duurstede zelf, onze gasten, vrijwilligers en de mensen die ons steunen is het van belang dat duidelijk vastgelegd is wat onze doelstellingen zijn en waar we op aangesproken kunnen worden. Het geactualiseerde beleidsplan is te lezen op de website:

Bezetting Hospice Duurstede eerste halfjaar 2023

In het eerste halfjaar van 2023 hebben we 19 nieuwe gasten ontvangen. Onderstaand de bezettingscijfers in percentages en aantal ligdagen.