Nieuwsbrief februari 2023

Terugblik kerstborrel Calypso

In het theater Calypso konden we na 2 jaar Corona weer met elkaar een kerstborrel houden. In een korte inleiding stond voorzitter Jaap Remme stil bij het afgelopen jaar.
“Het is ook vandaag belangrijk om nog eens aan de orde te stellen dat Hospice Duurstede alleen kan bestaan dank zij de inzet van ruim 60 vrijwilligers! Jullie hebben van Hospice Duurstede een instituut gemaakt waarop Wijk bij Duurstede en de hele omgeving trots kan zijn en waarop de mensen die onze hulp nodig hebben, kunnen vertrouwen.“

IMG_2390

Onze hospice draait zo goed dankzij de goede samenwerking tussen onze vrijwilligers en de thuiszorg. “Zij verrichten hun taak onder de bezielende leiding van Maureen. Zij staat bij wijze van spreken dag en nacht klaar voor Hospice Duurstede.” Om haar te ondersteunen is in januari Rebecca Tessels begonnen in de functie van tweede coördinator.

Vier vrijwilligers kregen een pallialiefje uitgereikt. Een pallialiefje wordt gegeven als blijk van waardering aan vrijwilligers die vijf jaar lang zich hebben ingezet voor de Hospice. Een pallialiefje is het symbool voor liefdevolle palliatieve zorg. 

ornamentje-pallialiefje-home

Veel vrijwilligers van Hospice Duurstede zijn al in het bezit van een pallialiefje! Dit jaar werden de pallialiefjes uitgereikt aan Jeanette Schreuder, Marian van der Vliet, Maria Schinkel en Kees Sterrenburg. 

IMG_2426

Foto: Marian van der Vliet, Maria Schinkel en Kees Sterrenburg

Voorzitter Remme stond ook even stil bij vrijwilligers die andere taken belangeloos verrichten. De mensen die bouwkundige problemen oplossen, de pr verzorgen en ‘onze vaste huisarts Adri de Heij die we altijd kunnen consulteren’.
Hij sprak een dankwoord uit voor de vrijwilligers die afzwaaiden: “Lia Rogge, Denise Molhuizen. Lammie Eleveld, Hans Marchal en Bram Flag. Bedankt!!”

Daarnaast memoreerde Remme Ben Dik, die vorig jaar overleed. Ben was de eerste penningmeester van de Hospice en nam in 2020 afscheid: “een bijzonder mens en zijn inbreng was ook groot”. Daarnaast stond hij stil bij het afscheid van Annelies Huffmeijer en Conny van Tol die vanaf de eerste ideevorming van de hospice betrokken waren. Daarnaast werd de nieuwe bestuurder Jaap Meutgeert voorgesteld. Jaap is al vanaf het begin betrokken bij de pr van de Hospice.

Succesvolle kerstkaarten actie Hospice Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE – Veel Wijkenaren kochten de 3-D kerstkaart van Hospice Duurstede. Met een opbrengst van 2950 euro is voorzitter Jaap Remme zeer tevreden. “Met dit geld kunnen we iets extra’s doen voor onze gasten.”

IMG_2589

Jong en oud kochten de kaarten en gaven hartverwarmende reacties over onze hospice. “Vrijwel iedereen is bekend met de emoties die een overlijden veroorzaakt. Nabestaanden deelden spontaan hun verhaal met onze verkopers. Die reacties bevestigen de toegevoegde van Hospice Duurstede.”

Minstens zo belangrijk vindt voorzitter Remme de gulheid en vele geuite wensen van het winkelend publiek en Wijkse ondernemers. “Met een clubje van 18 vrijwilligers stonden we bij de Welkoop en Karwei. Ook waren de kaarten verkrijgbaar bij bloemenzaak Dorestad in de Horden en in de Heul en bij het Langbroekertje in Langbroek. Geweldig dat onze lokale ondernemers hun medewerking verlenen!”

Engeltjes voor Hospice Duurstede

De familie De Ridder-Albers uit Wijk bij Duurstede is dankbaar voor de wijze waarop Hospice Duurstede vorig jaar hun moeder en oma heeft heeft verzorgd. Zij hebben daarom in de kersttijd 120 engeltjes gehaakt en verkocht met de prachtige opbrengst van 937,85.

Engeltje Hospice

Bestuur en vrijwilligers van Hospice Duurstede danken de familie voor deze mooie actie!

Emballagepaal bij Jumbo en Albert Heijn

In de maanden november en december mocht Hospice Duurstede gebruik maken van de emballagepaal bij de Jumbo aan de Langbroekseweg. De klanten van de Jumbo hebben in die twee maanden een bedrag van 1165,- aan emballage-bonnetjes gedoneerd!

Het bedrag van de emballagepaal van november bij Albert Heijn was 258,30, naast het bedrag dat we in oktober reeds ontvingen. In maart van dit jaar mogen we bij Albert Heijn weer gebruik maken van de emballage-actie!

Hospice Duurstede dankt Albert Heijn en Jumbo hartelijk voor het mogelijk maken van deze acties en de klanten voor de mooie bedragen die zijn gedoneerd! Met deze bedragen kunnen we weer wat extra doen voor onze gasten.

Hospice krijgt tweede coördinator

Rebecca Tessels is per 1 januari van dit jaar begonnen als 2e coördinator bij Hospice Duurstede. Jaap Remme meldde het al tijdens zijn terugblik over 2022.

Rebecca tekent contract 5.7

Rebecca tekent het arbeidscontract

Rebecca is een ervaren verpleegkundige en werkte in verschillende ziekenhuizen en bij thuiszorgorganisatie Santé Partners. Naast haar werk voor de Hospice heeft zij een parttime dienstverband bij het St. Antoniusziekenhuis als verpleegkundige op de polikliniek urologie.

25 maart: Lustrumdiner voor onze vrijwilligers

Lustrums zijn er om gevierd te worden! Goed nieuws: we vieren dit jaar ons tweede Lustrum. Voor de week van de palliatieve zorg in oktober bereidt het pr-team samen met het bestuur een bijzondere activiteit voor. Dat blijft nog even een verrassing. Dichter bij huis is het Lustrumdiner voor alle vrijwilligers. Evenals de vorige keer in 2018 heeft de Wijkse hobbykookclub de Kookhalzen zich bereid verklaart een heerlijk diner te bereiden. Plaats van handeling en tijd staan in de uitnodiging voor de vrijwilligers!

Nieuwe website Hospice Duurstede

Nog net in 2022 ging onze nieuwe website live. En daar zijn we best trots op. De site heeft een eigentijds gezicht en daarnaast…. ga vooral zelf eens kijken.